תקנון אתר

מבוא

 • האתר שכתובתו https://www.hadargelkop.com (להלן “האתר”) מנוהל ע”י הדר גלקופ (להלן “העסק”).
 • האתר הינו אתר תדמית ותוכן, הכולל גם חנות לרכישות מקוונות. באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים, כגון ציורים, הדפסים וערכות יצירה שפותחו ע”י הדר גלקופ.
 • מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין העסק לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק.
 • השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
 • שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין העסק. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
 • העסק שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדית, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע”י העסק.
 • העסק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
 • מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק בגין ביצוע של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
 • העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
 • העסק רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 • העסק אינו מתחייב שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 • כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
 • התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.
 • תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.
 • במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

רכישה

 • ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
 • במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 • לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם העסק לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
 • במקרים בהם העסק לא יוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
 • אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.
 • כדי שהעסק יוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.
 • התשלום עבור ההזמנה יכלול את מחיר המוצר, מע”מ ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו.
 • זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין העסק מתחייב לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
 • העסק לא יישא בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
 • למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח.
 • המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. העסק רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר וללא צורך בהודעה על כך. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע מבצע הפעולה הוא המחיר שפורסם באתר בעת הושלם תהליך ההזמנה.
 • העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתו.

החזרות וביטולים

 • לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
 • אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לעסק בהקדם באמצעות פניה לדואר האלקטרוני hadarg.art@gmail.com  ולציין את סיבת הביטול, בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר ללקוח.
 • ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעה מהעסק המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לעסק כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. ביטול עסקה תותר בתנאי שהמוצר הוחזר לעסק בשלמותו, באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש.
 • למען הסר ספק, לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי בגין מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
 • בהחזרה של מוצר ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, כדמי ביטול.
 • האחריות להחזרת המוצר אל העסק מוטלת על הלקוח.
 • החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.
 • במקרה של ביטול הזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח יוחזרו ללקוח הכספים ששולמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
 • באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש הינך מתבקש ליצור קשר עם העסק ולבדוק את היתכנות ההחלפה.
 • למען הסר ספק, ביטול עסקה והחזרת מוצר לא תותר במקרים של מוצר שהוכן ע”פ הזמנה אישית ו/או בהתאמה אישית, ובמקרים של מוצר דיגיטלי.
 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. העסק לא יטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה ומשלוח

 • עלות המשלוח אינו כלול במחיר המוצר ועשוי להשתנות בהתאם לבחירת ערוץ האספקה.
 • במידה והלקוח בחר באפשרות של איסוף עצמי מסטודיו העסק, באחריותו לתאם מראש בלבד את איסוף המוצרים עם העסק.
 • העסק עושה כמיטב יכולתו לספק את ההזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של המוצר הנמצא במלאי הינו בין 7-10 ימי עסקים לאחר השלמתה באתר.
 • במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.
 • במקרים של מוצרים שהוכנו ע”פ הזמנה אישית ו/או מוצרים שהוכנו בהתאמה אישית, זמן הטיפול בהזמנה עלול להיות ממושך יותר.
 • האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.
 • אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לעסק בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
 • זמני האספקה תלויים בשיטת המשלוח שנבחרה ע”י הלקוח.
 • המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע”י העסק ואינם בשליטתו והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה כנגד העסק עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו. לאחר מסירת החבילה מהעסק ומסירת הפרטים המדויקים כפי שהזנת אותם בעת הרכישה, האחריות עוברת לחברת השילוח.
 • העסק לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה ו/או כוח עליון.
 • הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע”פ הוראות חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או בכל דין אחר.
 • במידה והזמנתך לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, אנא צור עמנו קשר בדוא”ל art@gmail.com

אחריות

 • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בגוונים בין התצוגה באתר לבין נראותם במוצר עצמו.
 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים או חסרים בקבלת המוצר.
 • האחריות ניתנת לתקופה של 14 ימים מיום הרכישה.
 • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות חנות אתר המכירות. העסק שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 • העסק לא יישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידו.
 • העסק לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע”י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, העסק לא יישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה.
 • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או החלפה של המוצר הפגום.
 • בכל מקרה העסק לא יישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע”י הלקוח.

קניין רוחני

 • בעלת העסק הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
 • התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת העסק הינו אסור.
 • אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת העסק, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת העסק.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 • העסק עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על משתמש”).
 • העסק יהיה רשאי להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים. העסק יהיה רשאי לפנות למשתמש בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של העסק, חידושים ומידע לגבי מוצרים חדשים.
 • באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של העסק צור עמנו קשר בדוא”ל hadarg.art@gmail.com
 • העסק לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין העסק.
 • העסק עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, העסק אינו יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות העסק – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי העסק. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי העסק.

שיפוי

 • המשתמש מתחייב לשפות את העסק בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע”י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע”י העסק.

דין ושיפוט

 • הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.

שירות לקוחות

 • ניתן ליצור קשר עם העסק לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר תחת “צור קשר”.

מוזמנים ליצור איתי קשר בדרך שנוחה לכם